منو اصلی


کد مطلب: ٤١٣٦٧٩ تاریخ: جمعه ٣١ مرداد ١٣٩٩ نسخه چاپي ارسال به دوست

آئین نامه هیأت رئیسهشرح وظایف و آیین نامه داخلی هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

فصل اول کلیات

مبحث اول: هیئت رئیسه مجمع

الف: هیئت رئیسه سنی:

 • ماده۱- اولین مجمع عمومی هر دوره، به وسیله هیأت نظارت بر انتخابات، آغاز می‌گردد و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم هیأت نظارت، هیأت رئیسه سنی را معرفی می‌کند و از آنان دعوت می‌نماید که در جایگاه قرار گرفته، اداره جلسه را به عهده گیرند.

 

 • ماده۲- هیأت رئیسه سنی، مرکب از دو نفر مسن‌ترین نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان رئیس و نائب رئیس و دو نفر از جوان‌ترین نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان منشی می‌باشد.
  • تبصره: در صورت تساوی سن میان چند نفر از نمایندگان، هیأت رئیسه با قید قرعه از میان مسن‌ترین و جوان‌ترین نمایندگان حاضر تعیین می‌شود. «بعد از ارائه به مجمع عمومی و پیشنهاد حذف، حذف شود»

 

 • ماده۳- وظایف هیأت رئیسه سنی:

۱: اداره جلسات تا انتخابات هیأت رئیسه دائمی.

۲: ثبت نام و اعلام اسامی داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه.

تبصره: اسامی توسط منشی‌ها ثبت و بر حسب حروف الفبا اعلام می‌شود.

۳: برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دائمی.

تبصره: هیأت رئیسه سنی موظف است در همان جلسه یا حداکثر تا دو جلسه، هیأت رئیسه دائمی را مشخص نماید و مسئولیت اداره جلسات را به آنان واگذار کند.

 

 • ماده۴- اختیارات هیأت رئیسه سنی در محدوده وظایف همانند هیأت رئیسه دائمی است.

 

ب: هیأت رئیسه دائم

 • ماده۵- هیأت رئیسه دائم مرکب است از: رئیس و دو نائب رئیس و دو منشی که برای مدت یک سال با رأی مخفی نمایندگان انتخاب می‌شوند.
  • تبصره۱: افرادی که داوطلب عضویت در هیأت ریسه مجمع می‌شوند، باید شخصاً در جلسه حضور داشته و یا کتباً داوطلبی خود را به هیأت رئیسه اعلام کرده باشند.
  • تبصره۲: تعداد داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه باید حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز باشد.
  • تبصره۳: داوطلبان ریاست، هر یک می‌توانند حداکثر ۱۰ دقیقه و نواب و منشی‌ها هر یک ۵ دقیقه خود را معرفی کنند و یا وقت خویش را به فرد دیگری واگذار نمایند.
  • تبصره۴: هیچ یک از داوطلبان هیأت رئیسه نمی‌تواند به نفع داوطلب دیگر صحبت کند و یا انصراف دهد.
  • تبصره۵: هر یک از نمایندگان که برای بیش از یک عنوان داوطلب می‌شوند فقط یک بار می‌توانند صحبت نمایند.
  • تبصره۶: در این شرح وظایف و آیین نامه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم اختصاراً (هیأت رئیسه مجمع) نوشته می‌شود.
 • ماده۶- رئیس با رأی اکثریت مطلق (نصف+۱) نمایندگان حاضر در جلسه انتخاب می‌شود.
 • ماده۷- نواب و منشی‌ها، هر یک با حداقل یک سوم نمایندگان حاضر و به صورت جداگانه انتخاب می‌شوند.
 • تبصره: در صورتی که در انتخاب اعضای هیأت رئیسه، اکثریت لازم حاصل نشود، انتخاب مجدد از میان دو نفر از واجدین بیشترین آراء، با کسب اکثریت می‌باشد.

 

مبحث دوم: سوگند اعضای هیئت رئیسه دائم

ماده۸- اعضای هیأت رئیسه دائم پس از انتخاب در حضور نمایندگان به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن می‌باشند.

متن سوگندنامه: «من به عنوان عضو هیأت رئیسه دائم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای اساسنامه و آیین نامه مجمع با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف اساسنامه و آیین نامه مجمع اجتناب نمایم».

 

فصل دوم: وظایف و اختیارات

الف: وظایف و اختیارات رئیس مجمع.

ماده۹- وظایف و اختیارات رئیس مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

۱: اداره جلسات مجمع و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین نامه و حفظ نظم (ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجمع).

تبصره: در غیاب رئیس، اداره جلسات مجمع عمومی و هیأت رئیسه و کمیسیون سیاسی به ترتیب به عهده نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم خواهد بود.

۲: رعایت حقوق نمایندگان و بی‌طرفی کامل در اداره جلسات (ماده ۲۳ آیین نامه).

۳: جلوگیری از هرگونه تخلف در مجمع عمومی که موجب بی‌نظمی در جلسه مجمع عمومی می‌شود.

الف: قطع کلام ناطق.

ب: عدم مراعات سکوت.

ج: هرگونه تهمت و توهین به دیگران (ماده ۶۰ آیین نامه).

۴: اعلام تنفس به مدت ده دقیقه در صورت بروز تشنج و بی‌نظمی و اعلام ختم جلسه در صورت عدم رفع تشنج و بی‌نظمی (تبصره یک ماده ۶۰ آیین نامه).

۵: تذکر به نمایندگانی که از موضوع مذاکرات خارج می‌شوند و یا بدون اجازه صحبت می‌کنند و یا به انحاء مختلف نظم جلسه را به هم می‌زنند (ماده ۶۱ آیین نامه).

۶: اخطار به نماینده‌ای که در یک جلسه دوباره تذکر داده شده و مجددا بی‌نظمی می‌کند (ماده ۶۲ آیین نامه).

۷: توبیخ نماینده‌ای که پس از اخطار رئیس جلسه مجددا بی‌نظمی نمایند و یا نماینده‌ای که در طول چهار ماه دو بار اخطار گرفته باشد (ماده ۶۳ آیین نامه).

۸: سخنرانی در مجمع عمومی حداکثر ۱۵ دقیقه درباره حوادث مهم و مسائل لازم (ماده ۲۵ آیین نامه).

۹: اعلام تعداد حاضران در آغاز و پیش از هر رأی گیری در مجمع عمومی (بعد از شمارش آراء و تشخیص تعداد حاضران توسط منشیان) (ماده ۲۴ آیین نامه).

۱۰: مسؤولیت دبیرخانه مجمع برابر شرح وظایف مصوب مجمع عمومی (مواد ۳۲ و ۳۳ اساسنامه).

۱۱: نصب مدیران دبیرخانه بر اساس ساختار مصوب مجمع عمومی به پیشنهاد ریاست مجمع و تصویب هیأت رئیسه.

تبصره ۱: در صورت عدم موافقت هیأت رئیسه با فرد پیشنهادی، رئیس مجمع دو گزینه دیگر معرفی می‌کند تا هیأت رئیسه از بین آنها یکی را انتخاب نماید.

تبصره ۲: عزل مسؤولین دبیرخانه بر عهده رئیس مجمع می‌باشد.

۱۲: امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی مجمع با اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۳: امضای کلیه مکاتبات هیأت رئیسه مجمع نمایندگان.

۱۴: تهیه گزارش کامل از مصوبات و اقدامات هیأت رئیسه و دبیرخانه و ارائه آن به مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.

۱۵: انجام سایر موارد مذکور در اساسنامه و آیین نامه‌های مجمع عمومی و کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه.

۱۶: رئیس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به یکی از اعضای هیأت رئیسه واگذار کند.

 

ب: وظایف منشیان عبارت است:

ماده۱۰- وظایف منشیان به شرح ذیل می‌باشد:

۱: اعلام دستور جلسات مجمع عمومی، هیئت رئیسه و کمیسیون سیاسی (ماده ۲۱ آیین نامه).

۲: اعلام تعداد حاضرین در جلسه به رئیس در ابتداء هر جلسه و قبل از هر رأی گیری (ماده ۲۴ آیین نامه).

۳: ثبت اهم مذاکرات و مصوبات مجمع عمومی، هیئت رئیسه و کمیسیون سیاسی در دفاتر مربوطه (تبصره ماده ۲۸ آیین نامه).

۴: پیگیری ثبت و ضبط مشروح جلسات مجمع عمومی، هیئت رئیسه و کمیسیون سیاسی به صورت سمعی، بصری و چاپ و توزیع آنها از طریق دبیرخانه (ماده ۲۸ آیین نامه).

۵: قرائت طرح‌ها و پیشنهادات و مواد و تبصره‌ها، برای بررسی و رأی گیری در مجمع عمومی و همچنین قرائت بیانیه‌ها و مطالبی که باید به اطلاع مجمع برسد (بند ۲ ماده ۲۲ مجلس شورای اسلامی).

۶: تنظیم پیشنهادهای واصله از طریق دبیرخانه با قید تاریخ و شماره و ارائه آن به هیأت رئیسه جهت بررسی (بند ۳ ماده ۲۲ مجلس شورای اسلامی).

۷: ثبت نام مخالف و موافق با رعایت حق تقدم (ماده ۴۹ آیین نامه).

۸: قرائت اسامی غائبین جلسه گذشته و تذکرات کتبی نمایندگان در پایان هر جلسه (ماده ۳۰ آیین نامه).

۹: تنظیم درخواست‌های نمایندگان برای نطق پیش از دستور با رعایت حق تقدم و اولویت بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۶ و ماده ۲۷ آئین نامه مجمع عمومی.

تبصره: تقسیم وظایف بین منشیان با توافق آنان و تأیید هیأت رئیسه می‌باشد.

 

ج: وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

ماده۱۱- وظایف و اختیارات هیات رئیسه به شرح ذیل می‌باشد:

۱: ایجاد واحد اطلاع رسانی و واحد تدوین طرح‌ها و اصلاح آیین نامه (بند ۱ ماده ۲۷ اساسنامه).

۲: تشکیل جلسات مجمع عمومی (تبصره ماده ۲۱ اساسنامه، ماده ۱۷ آیین نامه).

تبصره: کلیه اقدامات لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی به عهده هیأت رئیسه است.

۳: پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده به مجمع عمومی (بند ۲ ماده ۲۷ اساسنامه).

۴: تصمیم‌گیری در مورد تشکیل جلسات اضطراری (بند ۳ ماده ۲۷ اساسنامه).

۵: تصمیم گیری درباره مکان تشکیل جلسات مجمع عمومی در مواقع اضطراری. (ماده ۳ آیین نامه)

۶: ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌ها (بند ۴ ماده ۲۷ اساسنامه).

۷: اعلام طرح‌ها و پیشنهادهای رسیده به مجمع عمومی و ارسال آنها به کمیسیون‌های مربوطه و مراجع ذی‌صلاح (بنده ۵ ماده ۲۷ اساسنامه).

۸: پیشنهاد نامزدهای مورد نیاز به مجمع عمومی جهت واحد نظارت و تهذیب (بند ۶ ماده ۲۷ اساسنامه).

۹: ایجاد ارتباط با مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید، جامعه محترم مدرسین، شورای عالی حوزه و سایر مراکز ذی‌صلاح (بند ۷ ماده ۲۷ اساسنامه).

۱۰: پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های ویژه به مجمع عمومی و تشکیل آن پس از انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی. (بند ۸ ماده ۲۷ اساسنامه).

تبصره: مدت زمان مورد نیاز برای کمیسیون‌های ویژه و تعداد اعضاء آن به پیشنهاد هیأت رئیسه و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

۱۱: تشکیل جلسات کمیسیون سیاسی برابر شرح وظایف و آیین نامه داخلی کمیسیون مذکور.

۱۲: ارسال مصوبات مجمع عمومی به شورای عالی حوزه، جامعه محترم مدرسین، مرکز مدیریت و نهادهای ذیصلاح جهت اطلاع یا تصمیم مقتضی (بند ۹ ماده ۲۷ اساسنامه).

۱۳: پیگیری مصوبات مجمع و ارائه گزارش مراحل اجرایی آن‌ به مجمع عمومی (بند ۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه).

۱۴: گزارش کار سالانه‌ی مجمع و مصوبات آن به محضر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید (بند ۱۱ ماده ۲۷ اساسنامه).

تبصره: هیأت رئیسه می‌تواند گزارش کار سالانه خود را به جامعه مدرسین و شورای عالی ارسال نماید.

۱۵: دفاع از جایگاه «مجمع» و حیثیت نمایندگان (بند ۱۲ ماده ۲۷ اساسنامه).

۱۶: تعیین و اعلام اعضای کمیسیون‌ها برحسب سوابق و تخصص و اولویت تعیین شده توسط نماینده ظرف مدت یک ماه به مجمع عمومی (ماده ۱۱ آیین نامه).

۱۷: تکمیل کمیسیون‌ها و موافقت با تغییر اعضاء کمیسیون‌ها با درخواست کتبی و مستدل اعضاء (ماده ۱۲ آیین نامه و تبصره آن).

۱۸: افزایش بیش از دو نفر ناطقین پیش از دستور (تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه).

۱۹: پیگیری ثبت و ضبط مذاکرات مجمع عمومی به صورت سمعی، بصری و نگهداری آن از طریق دبیرخانه (ماده ۲۸ آیین نامه).

۲۰: اعلام دستور کار و زمان جلسه بعدی در پایان هر جلسه مجمع عمومی (ماده ۲۹ آیین نامه).

۲۱: قرائت اسامی غائبین (غیر موجه) جلسه گذشته در پایان هر جلسه (ماده ۳۰ آیین نامه).

۲۲: دعوت از میهمان جهت سخنرانی و پرسش و پاسخ در هر سه جلسه یکبار (ماده ۳۱ آیین نامه).

۲۳: تهیه صورت طرح‌ها و پیشنهادهای معوقه دور گذشته و رساندن آن به نمایندگان در آغاز دوره هر دوره (ماده ۳۲ آیین نامه).

۲۴: در دستور کار قرار دادن طرح‌های باقی مانده از دوره قبل به ترتیب اولویت (ماده ۳۲ آیین نامه).

۲۵: ارجاع طرح‌های پیشنهادی رسیده به کمیسیون‌ها (ماده ۳۴ آیین نامه).

۲۶: اعلام وصول طرح‌ها و پیشنهادهای رسیده از کمیسیون‌ها و در دستور کار قرار دادن آنها (ماده ۳۷ آیین نامه).

۲۷: ارائه دلائل رد طرح‌ها و پیشنهادهای غیر قابل بررسی در کمیسیون به صورت مکتوب و به پیشنهاد دهندگان آن (تبصره ۲ ماده ۳۷ آیین نامه).

۲۸: تشکیل جلسه با کمیسیون مربوطه در صورت اختلاف جهت توافق نهایی و ارجاع مصوبه کمیسیون به مجمع عمومی در صورت عدم توافق (ماده و تبصره آن ۳۸ آیین نامه).

۲۹: ارجاع طرح‌ها و پیشنهادها با رعایت تناسب به کمیسیون‌ها (ماده ۴۳ آیین نامه).

۳۰: موافقت با تمدید طرح‌های دارای جهات مختلف از ۲۰ روز تا حداکثر ۳۰ روز جهت بررسی (تبصره ۱ ماده ۴۴ آیین نامه).

۳۱: جمع بندی نهایی طرح‌های دارای جهات مختلف، با کمیسیون‌ها (تبصره ۲ ماده ۴۴ آیین نامه).

۳۲: ارائه پیشنهادهای کتبی نمایندگان در مورد دستور کار مجمع عمومی که به هیئت رئیسه رسیده‌اند. (ماده ۵۰ آیین نامه).

۳۳: پیشنهاد مسکوت ماندن طرح‌ها به مدت حداکثر ۶ ماه به جلسه مجمع عمومی (ماده ۵۲ آیین نامه).

۳۴: پیگیری مصوبات مجمع عمومی و گزارش پیگیری‌های خود و آخرین وضعیت مصوبات به مجمع عمومی حداکثر تا یک ماه (ماده ۵۵ آیین نامه).

۳۵: موافقت با مرخصی نمایندگان به شرط اینکه جلسه مجمع عمومی از حد نصاب خارج نشود (ماده ۵۸ آیین نامه).

۳۶: انتخاب و معرفی نمایندگان فعال در پایان هر سال و تقدیر از آنان (ماده ۵۹ آیین نامه).

۳۷: تهیه و تدوین آیین نامه انتخاب نمایندگان فعال و ابلاغ آن به نمایندگان (تبصره ماده ۵۹ آیین نامه).

۳۸: معرفی نمایندگان خاطی به واحد نظارت و تهذیب در صورت لزوم (تبصره ۲ ماده ۶۰ آیین نامه).

۳۹: دادن تذکر کتبی به نمایندگان غایب غیرموجه در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه نامتوالی در طول یک سال (ماده ۶۴ آیین نامه).

۴۰: درخواست کتبی در مورد بازنگری و پیشنهاد تغییر، حذف یا اضافه مواد و تبصره‌های آیین نامه داخلی مجمع عمومی (ماده ۶۸ آیین نامه).

۴۱: ارجاع نواقص و مشکلات موجود در نهادهای اجرائی حوزه به مراجع ذی‌صلاح و ارائه راهکارهای مناسب (ماده ۱۴ اساسنامه).

۴۲: دعوت از صاحب نظران علمی، سیاسی، اجتماعی و اجرائی برای شرکت در جلسات مجمع (ماده ۱۹ اساسنامه).

۴۳: پیشنهاد واگذاری تصویب نهایی طرح در موارد ضروری به کمیسیون سیاسی یا کارگروه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون مربوطه (ماده ۲۴ اساسنامه).

۴۴: تامین منابع مالی مجمع از سوی مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه‌های علمیه (بند ۱۳ ماده ۲۷ اساسنامه).

۴۵: حمایت و پشتیبانی از تشکیل جلسات استانی و شهرستانی.

۴۶: پیگیری تذکرات نمایندگان به مراکز مختلف حوزوی و غیر حوزوی تا حصول نتیجه (تبصره ۱ ماده ۴۲ اساسنامه).

۴۷: دعوت از کارشناسان از جمله نمایندگان در موضوعات مورد نیاز به جلسات هیأت رئیسه.

۴۸: پیگیری و اجرای تفاهم نامه‌ها و قراردادهای منعقد، با مراکز حوزوی و غیرحوزوی.

۴۹: تصویب و پرداخت حق الزحمه نمایندگان و هزینه جلسات از جمله جلسات شهرستانی.

۵۰: برگزاری نشست‌ها و پیشنهاد همایش‌ها و جلسات عمومی در سطح حوزه، کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و تحقیقی به کمیسیون سیاسی و اجرای آنها پس از تصویب در کمیسیون سیاسی.

۵۱: برآورد هزینه‌های لازم برای جلسات و همایش‌های خارج از مجمع عمومی و پیشنهاد آن به کمیسیون سیاسی برای تصویب.

۵۲: تهیه و تدوین برنامه بودجه سالانه مجمع با قید موارد هزینه‌های آن و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

 

آیین نامه داخلی هیئت رئیسه

ماده۱- هیئت رئیسه متشکل از رئیس، دو نایب رئیس و دو منشی، که دارای جلسات عادی و فوق العاده و اضطراری می‌باشد.

ماده۲- جلسات عادی هیئت رئیسه هر هفته حداقل یک جلسه خواهد بود.

ماده۳- جلسات فوق العاده با پیشنهاد رئیس یا سه نفر از اعضای هیئت رئیسه با تصویب هیئت رئیسه تشکیل می‌شود.

ماده۴- جلسات اضطراری با پیشنهاد رئیس و یا دو نفر از اعضاء تشکیل می‌شود و نیاز به تصویب هیئت رئیسه ندارد.

ماده۵- کلیه جلسات هیئت رئیسه با حضور سه پنجم اعضاء رسمیت پیدا می‌کند.

ماده۶- مصوبات جلسات هیئت رئیسه با رأی اکثریت سه نفر در جلسه قابل اجراء است.

ماده۷- هیئت رئیسه می‌تواند افرادی را اعم از نمایندگان و غیر نمایندگان به تناسب دستور کار، با پیشنهاد یکی از اعضای هیأت رئیسه و موافقت اکثریت اعضاء، به جلسات خود دعوت نماید.

ماده۸- هیئت رئیسه می‌تواند از مسئولین واحدهای تابعه، کمیسیون‌ها و مدیر اجرایی دبیرخانه و مدیریت‌های آن، برای ارائه گزارش و بررسی مشکلات آنان به جلسات هیئت رئیسه دعوت نماید، واحدهای تابعه، کمیسیون‌ها، دبیرخانه و مدیریت‌های آن، نیز می‌توانند برای بیان مسائل و مشکلات خود از هیئت رئیسه درخواست حضور در جلسه نمایند.

ماده۹- کلیه جلسات هیئت رئیسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع می‌شود، سپس اعضای هیئت رئیسه به مدت ۱۵ دقیقه درباره اخبار حوزه و غیر آن تبادل نظر کنند.

ماده۱۰- پس از تبادل نظر درباره اخبار، یکی از منشیان گزارشی از پیگیری و انجام مصوبات جلسات قبل و دستور کار جدید را به اطلاع هیئت رئیسه می‌رساند تا هیئت رئیسه وارد دستور کار شود.

ماده۱۱- هر کدام از اعضای هیئت رئیسه می‌توانند پیشنهادهای خود را برای دستور جلسه به طور مکتوب تا ۴۸ ساعت قبل از جلسه هیئت رئیسه، به دبیرخانه تسلیم نمایند و مسئول دبیرخانه موظف است پیشنهادهای رسیده را به ترتیب تاریخ وصول در دستور کار قرار دهد.

ماده۱۲- اولویت دادن طرح پیشنهادهای رسیده، در دستور کار هیئت رئیسه با نظر اکثریت اعضای هیئت رئیسه می‌باشد.

ماده۱۳- تمامی دستور جلسات هیئت رئیسه باید تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضای هیئت رئیسه قرار گیرد.

ماده۱۴- مدت جلسات هیئت رئیسه دو ساعت و در صورت ضرورت با نظر اکثریت اعضاء افزایش می‌یابد.

ماده۱۵- کلیه مصوبات هیئت رئیسه با نظر چهار پنجم اعضاء قابل تغییر است.

ماده۱۶- مسئولیت اداره جلسات هیئت رئیسه با رئیس مجمع و در غیاب او به ترتیب با نواب اول و دوم رئیس خواهد بود.

ماده۱۷- کفایت مذاکرات در جلسات هیئت رئیسه در هر مصوبه‌ای با پیشنهاد رئیس جلسه می‌باشد.

ماده۱۸- هیئت رئیسه موظف است مفاد مصوبات خود را به اطلاع مجمع عمومی برساند.

تبصره: مصوبات محرمانه با تشخیص اکثریت اعضاء از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

 

فصل سومم: مقررات جلسات هیئت رئیسه

ماده۱۹- شرکت منظم و به موقع در تمام جلسات هیئت رئیسه بدون داشتن عذر موجه برای هر کدام از اعضاء الزامی است.

ماده۲۰- تأخیر هر کدام اعضاء بیش از ۱۵ دقیقه در صورتی که در چهار نوبت در طول سه ماه اتفاق افتد یک جلسه غیبت محسوب، و حق الزحمه او کسر می گردد.

ماده۲۱- غیبت در جلسات هیئت رئیسه بدون هماهنگی قبلی یا بدون عذر موجه تخلف است و در صورت تکرار بیش از سه بار مراتب باید توسط هیئت رئیسه به اطلاع مجمع عمومی برسد. تشخیص عذر موجه با هیئت رئیسه می‌باشد.

ماده۲۲- تصویب آیین نامه داخلی هیئت رئیسه به عهده مجمع عمومی است، که برابر ماده ۲۳ اساسنامه مجمع، می‌تواند این امر را به هیئت رئیسه یا یکی از کمیسیون‌های مجمع یا یکی از واحدهای تابعه تفویض نماید.

 

این آیین نامه با ۲۲ ماده در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۹ در واحد آیین نامه تدوین شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ در هیأت رئیسه بررسی و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ در مجمع عمومی مطرح گردید و پیرو مصوبه مجمع عمومی نظر نهایی به کمیسیون سیاسی واگذار شد؛ که در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ نیز در کمیسیون سیاسی به تصویب نهایی رسید.

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار
راهکارهای وحدت حوزه و دانشگاه بررسی شد
کمیسیون طرح و برنامه مجمع نمایندگان طلاب برگزار شد
در کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی مجمع نمایندگان طلاب چه گذشت؟
مطالبات رهبر معظم انقلاب از جامعه مدرسین پیگیری می شود
نمایندگان طلاب و فضلا باید نسبت به زندگی طلاب دغدغه داشته باشند
کمیسیون تحقیق و بررسی تشکیل جلسه داد
همبستگی مثال زدنی را در میان قوای سه گانه کشور شاهد هستیم
جلسه مشترک هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب با کمیسیون تشکیلات و مدیریت
حضور حجت الاسلام والمسلمین فلاح در جمع طلاب همدانی
حوادث تروریستی در افغانستان نقشه ای شیطانی و مشکوک است/ طلاب و فضلا در اجتماع حمایت از مردم افغانستان شرکت کنند
انتقاد یک محقق و پژوهشگر خوزستانی از کم توجهی میراث فرهنگی
چهارشنبه هفته جاری؛ زمان برگزاری مجمع عمومی نمایندگان طلاب
آخرین مصوبات هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب
نماینده طلاب و فضلای زنجان به ملکوت اعلی پیوست + پیام تسلیت
انتخابات کمیسیون های تحقیقات علمی و تحقیق و بررسی برگزار شد
 
                                                                          انتشار مطلب بدون ذکر منبع بلامانع است